alexthepantheraleo: Pontiac Silverdome on April 30, 1977

alexthepantheraleo:

Pontiac Silverdome on April 30, 1977